Laktawan sa nilalaman

Hanapin ang ibang pang panel & Survey kung saan ka nakatira

Maging Bahagi

Ginagamit namin ang nielsen panel, survey at pag-aaral upang tanungin ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo tungkol sa nilalaman na gusto nilang panoorin sa TV, karanasan online at pakikinig sa radyo. Nakukuha rin namin ang mga tugon sa advertising at iba pang komunikasyon sa marketing. Gusto mong makibahagi? Alamin ang higit pa sa ibaba tungkol sa panel & Survey kung saan ka nakatira.

Kung kayo ay nakatanggap ng imbitasyon sa pamamagitan ng sulat o sa telepono. hanapin ang contact information sa imbitasyon o bisitahin ang nielsen Panels and surveys page.


Computer at Mobile Panel

Kung nababasa mo ito, ikaw ay online. Kami ay interesado sa pag aaral kung paano nyo ginugugol ang oras nyo sa Web. Bilang kalahok sa Nielsen Research, Ikaw ay makakatulong sa mga kumpanya na mapabuti ang mga Brands na gusto mo, website na madalas mong bisitahin, apps at device na madalas gamitin sa pamamagitan ng pagsusuri sa sa social media, sa pag-bargain, o pag-follow sa mga balita at sports. ang pinakamaganda sa lahat tatanggap ka ng mga incentives para sa iyong oras!


Visual DNA

Ang pag-unawa sa kakaibang paraan na nararanasan ninyo sa mundo ay maaaring maging susi na nagbubukas ng di akalaing mga posibilidad. Sa pamamagitan ng paglahok sa isa sa aming libreng Visual DNA pagsusulit, makakakuha ka ng malalim na kaalaman sa iyong pagkatao, interes o alternatibong career path habang tumutulong sa mga brands na mas mahusay na maglingkod sa mga tao tulad mo.

Who am I? Quiz

Unawain nang higit pa tungkol sa kung sino ka sa pamamagitan ng aming malalim na personality test na dinisenyo sa pamamagitan ng psychologists batay sa OCEAN (Big 5) personality model.

The Personality Quiz

Alamin nang higit pa tungkol sa iyong pagkatao & makakuha ng madaling-magamit na mga tip sa buhay na akma sa iyo.

The Success Quiz

Tuklasin kung anong landas ang pinakamainam na akma sa inyo.


Karagdagang impormasyon

Mas maraming panel at survey si Nielsen sa iba't ibang panig ng mundo. Tuklasin ang iba pang impormasyon tungkol sa mga panel at survey kung saan ka nakatira.