Nielsen Panel

Familj på soffan tittar framåt

Nielsen och panelerna

Nielsen är ett professionellt forskningsföretag och världens ledande leverantör av media- och marknadsföringsinformation. Vårt uppdrag är att lära oss mer om vad människor tittar på, lyssnar på och köper, samt vad de gör online. I nästan 100 år har vi försett företag över hela världen med viktiga insikter om konsumentbeteende och våra paneler gör detta möjligt.

Nielsen Digital Panels handlar om att känna igen och förstå internettrender. Vår forskning baseras på verkliga människor som hjälper oss att förstå hur den brittiska befolkningen använder media och internet. För att kunna samla in alla dessa data bjuder vi in en representativ del av befolkningen att delta i våra paneler.

Nielsen dator- och mobilpanel

Nielsen Computer & Mobile Panel ger viktig information om mediekonsumtionen i Storbritannien. Genom att använda paneler anonymiserar Nielsen data som kommer från personer med liknande demografiska egenskaper när det gäller deras onlinebeteende. Slutligen sammanställs uppgifterna och Nielsen kan skapa statistiska analyser kring medie- och internetkonsumtion.

På så sätt bidrar deltagarna aktivt till att definiera trender och utveckla bättre digitala produkter och onlinetjänster som dagligen används av tusentals människor som du.

Hur fungerar en panel?

Tänk dig en forskare som studerar en sjö. För att ta reda på mer och mer om sjön tar forskaren bara ett litet vattenprov, eftersom detta prov innehåller samma egenskaper som det återstående vattnet. Naturligtvis behöver man inte tömma hela sjön för att undersöka den grundligt.

På samma sätt är en panel en liten grupp människor som har samma egenskaper (t.ex. ålder, kön osv.) som hela befolkningen. Vi arbetar med paneler för att förstå hur människors vanor utvecklas utan att behöva intervjua varje enskild person. För detta behöver vi ett representativt urval: våra paneler.

Hur är Nielsens dator- och mobilpanel uppbyggd?

Nielsen rekryterar kontinuerligt nya personer för att delta i panelen. Efter att ha samtyckt till att delta i panelen laddar deltagarna ner en säker programvara på sin dator, som passivt registrerar användarens onlineaktivitet och skickar den till Nielsen. I gengäld kommer deltagarna kontinuerligt att få incitament som kompensation för sin hjälp i undersökningen. Incitamenten är ofta i form av poäng och kan lösas in mot såväl fysiska föremål som digitala presentkort och värdecheckar.

Betydelsen av Nielsen Computer & Mobile Panel

Deltagarna ger ett viktigt bidrag till skapandet och vidareutvecklingen av digitala och fysiska produkter för slutkonsumenter. Era dagliga aktiviteter hjälper oss att förstå hur och vad människor använder sina enheter till.

Din dagliga verksamhet

Dina enheter

Vår forskning

Hur behandlas en deltagares uppgifter?

Nielsen skyddar varje enskild deltagares integritet och kommer aldrig att använda deras personliga information (t.ex. namn, e-postadress etc.) för att marknadsföra eller marknadsföra produkter eller tjänster från tredje part. Dessutom arbetar Nielsen enligt de senaste riktlinjerna för dataskydd och följer exakta anonymiseringsprocesser för att säkerställa att enskilda deltagare inte kan identifieras när uppgifterna utvärderas, bearbetas eller distribueras till kunder.

Läs vår Principer för skydd av privatlivet

Om Nielsen

sv