Gå til indhold

Nielsen Panels - Danmark

Familie bruger telefoner og tablets i sofaen

Nielsens paneler

I næsten 100 år, har Nielsen forsynet virksomheder i hele verden med essentielle indsigter om forbrugeradfærd – og vores paneler gør dette muligt.

Hvad er et panel?

Et panel er en gruppe af mennesker, vi har valgt til at repræsentere et større univers af mennesker. Da det ikke er muligt at inkludere alle personer i et specifikt område, f.eks. hele Danmark eller en given dansk by, anvender vi avancerede stikprøveudtagninger og statistiske metoder til at sikre, at vores panel er repræsentativt for en større del af befolkningen. Hvordan gør vi det? Vores dataeksperter laver mindre populationer i panelet, hvis adfærd, ligner den generelle befolknings. På den måde, er det muligt for os at forstå den generelle befolknings adfærd, uden at adspørge hver eneste person i en given by eller område.

Hvordan bruges data fra panelet?

Vi bruger data fra panelet til at forstå forbrugeradfærd, det kan eksempelvis være, hvad folk ser i TV, eller hvor lang tid de lytter til radio om dagen. Nielsens paneler bidrager til viden om forbrugernes medieadfærd, hvilket bl.a. har betydning for TV-industriens programplanlægning, såvel som indkøb af annoncer og reklamer.

Par bruger tv-fjernbetjening i sofaen, mens barnet bruger smartphone

Hvad er repræsentation?

Det er umuligt at adspørge hver enkelt person om deres adfærd – og det er her, hvor datavidenskab bliver relevant. Vi anvender store mængder af pålidelig statistisk data for at forstå et specifikt marked.

Herefter bruger vi en tilfældig, sandsynlighedsbaseret stikprøveudtagning til at isolere mindre populationer i den samlede befolkning. Når vi har et mindre datasæt, bruger vi statistisk modellering, vægtning og lignende datavidenskabelige metoder for at sikre, at karakteristika fra den mindre stikprøveudtagning ligner den samlede befolkning.

Ved at bruge forskellige datavidenskabelige metoder opnår vi indsigt i befolkningens adfærd, ved at isolere en repræsentativ stikprøve og modellere denne, så den afspejler adfærden hos den generelle befolkning.

Vores evne til at levere nøjagtige, repræsentative målinger af forbruger- og medieadfærd kan ikke matches med store datasæt, telefonundersøgelser eller data, som indsamles via digitale enheder.

Data science & big data

Få mennesker vil hævde, at det er bedre at have mindre mængder af data end større datamængder. Dette betyder dog ikke, at mere data er lig med mere brugbar viden. Det er nemlig væsentligt at understrege, at ikke al data er ens. De fleste mennesker efterlader digitale fodspor i løbet af en dag, og disse fodspor kan hjælpe virksomheder med at skabe indhold, produkter og oplevelser, der er tilpasset dine interesser. Disse digitale fodspor kan dog ikke stå alene. Tænk på når du skifter kanal, mens du ser TV. Her ved din TV-boks eller -udbyder, når der skiftes kanal og på på hvilken adresse, TV’et er lokaliseret, men de ved ikke, HVEM der har skiftet kanalen.

Det er i den forbindelse, at datavidenskaben kommer i spil, særligt på det digitale område, hvor teknologiske måleredskaber såsom kodelæsere, metre og vandmærker ikke kan benyttes. For eksempel ved internetudbydere, at der er blevet klikket på deres online reklamer, men de ved ikke, HVEM der har klikket på dem. Men med data fra vores panelister, kan vi modellere og kalibrere teknikker til at give en nøjagtig repræsentation af adfærden i de større datasæt.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Far og søn læser bog sammen i sofaen

Det danske TV- og streamingpanel er et såkaldt single source panel. Herfra måler Nielsen al seeraktivitet i husstanden, både fra lineært TV og streaming på digitale enheder samt enheder, som er tilsluttet TV’et. Panelstørrelsen er 1.750 installerede husstande og den rapporterede data kommer fra minimum 1.570 husstande hver dag. Panelisterne, som er tilknyttet målingen pr. 1. januar 2022, er nye husstande og rekrutteres efter en ny, forbedret og valid metode.

Det danske TV- og streamingpanel er et single source panel, da Nielsen registrerer al TV- og streamingaktivitet fra én enkelt kilde: panelet. Vi registrerer al seeraktivitet i husstanden, både fra lineært TV, streaming på digitale enheder samt enheder tilsluttet TV’et, hvilket gør det nemmere for virksomheder og bureauer at vide - på et individualiseret og anonymt niveau - hvem, der ser deres programmer, annoncer eller kampagner, samt hvornår og hvordan de gør det.

 3. Hvordan bliver panelisterne rekrutteret?

Establishment surveyen er det første skridt hen mod at starte enhver seermålingsundersøgelse. Kvaliteten af denne survey er essentiel, da den definerer universet. Med udgangspunkt i resultaterne af Establishment surveyen rekrutteres panelet således, at vi inddrager alle centrale målgrupper i panelet, da vi ønsker at repræsentere hele den danske befolkning.

Det er ikke muligt aktivt at tilmelde sig Nielsens TV- og streamingpanel, da panelisterne er udvalgt på baggrund af den statistiske data i vores Establishment survey. Det er udelukkende muligt at deltage, hvis man modtager et opkald og bliver inviteret gennem vores rekrutteringsproces.

Nielsen måler streamingaktivitet gennem persondrevne paneler og proprietær måleteknologi for at måle hvilket indhold, der streames, den enhed, der bruges til at streame (smart-TV, tilsluttede enheder, videospilskonsoller) samt kilden hvorfra der streames. I hver husstand i vores panel har vi derfor en streamingmåler installeret til at måle dette.

Både Nielsens TV- og streamingmålere registrerer visning helt ned på sekund-niveau. Med brug af lydmatching er vores måleudstyr i stand til nøjagtigt at identificere og kreditere visningssegmenter på 15 sekunder eller længere baseret på den aktuelle generation af lydsignaturer. Sekund-til-sekund-målingen er mere nøjagtig og valid og er derfor den, som Nielsen bruger til at måle TV- og streamingvisning.

Læs mere om Nielsens privatlivsprincipper her. Potentielle TV- og streaming-panelister vil også modtage detaljeret information om, hvordan vi indsamler og bruger deres data, før de beslutter sig for at deltage. Når først panelisterne melder sig ind i TV- og streamingpanelet, kan de ikke dele, at de er en del af panelet. Vi beder panelisterne om ikke at diskutere deres deltagelse med personer uden for husstanden, herunder på sociale medier og hjemmesider. Dette hjælper med at holde vores vurderinger så uafhængige som muligt.

Når måleudstyret er installeret i husstanden, får panelisterne en fjernbetjening, som tilsluttes TV-meteret. Fjernbetjeningen bruges, når panelisterne ser TV. Her skal de blot klikke på den individuelle knap, som er tildelt dem eller deres faste gæster. Ved streaming er panelisterne ikke forpligtet til at gøre noget aktivt. Når først deres digitale enheder er parret med streamingmåleren, registreres aktiviteten automatisk.

Panelisterne modtager minimum 700 kr. om året for deres deltagelse i TV- og streamingpanelet. Incitamenterne vil blive givet i løbet af året og når/hvis panelisterne deltager i undersøgelser eller tester nye funktioner.

Hvis du gerne vil vide mere om metoden bag TV og Streaming seermålingen i Danmark, og herunder ønsker Establishment Survey tilsendt som raport i PDF-format (kun på engelsk) er du velkommen til at kontakte Nicolai Bloch Linde på email: NicolaiBloch.Linde@Nielsen.com