Přeskočit na obsah

Nielsen Panels - Dánsko

Rodina používá telefony a tablety na pohovce

Nielsenovy panely

Již téměř 100 let poskytuje společnost Nielsen firmám po celém světě zásadní informace o chování spotřebitelů - a naše panely to umožňují.

Co je to panel?

Panel je skupina lidí, které jsme vybrali, aby reprezentovali širší okruh lidí. Protože není možné zahrnout všechny lidi v určité oblasti, např. v celém Dánsku nebo v daném dánském městě, používáme pokročilé výběrové a statistické metody, abychom zajistili, že náš panel bude reprezentativní pro větší část populace. Jak to děláme? Naši odborníci na data vytvářejí v panelu menší populace, jejichž chování je podobné chování celkové populace. Tímto způsobem je pro nás možné pochopit chování obecné populace, aniž bychom museli provádět rozhovory s každým jednotlivým člověkem v daném městě nebo oblasti.

Jak se používají údaje z panelu?

Údaje z panelu používáme k pochopení chování spotřebitelů, například co lidé sledují v televizi nebo jak dlouho denně poslouchají rádio. Panely společnosti Nielsen přispívají ke znalostem o mediálním chování spotřebitelů, což má mj. vliv na plánování programů v televizním průmyslu i na nákup reklam a spotů.

Pár používá dálkový ovladač TV na gauči, zatímco dítě používá chytrý telefon

Co je to zastoupení?

Není možné se ptát každého jednotlivého člověka na jeho chování - a právě zde se stává datová věda relevantní. K pochopení konkrétního trhu využíváme velké množství spolehlivých statistických dat.

Náhodným pravděpodobnostním výběrem pak z celkové populace vyčleníme menší populace. Když máme k dispozici menší soubor dat, použijeme statistické modelování, vážení a podobné metody datové vědy, abychom zajistili, že charakteristiky menšího vzorku budou podobné celkové populaci.

Pomocí různých metod datové vědy získáváme vhled do chování populace tím, že izolujeme reprezentativní vzorek a modelujeme jej tak, aby odrážel chování celé populace.

Naší schopnosti poskytovat přesná a reprezentativní měření chování spotřebitelů a médií se nemohou rovnat velké soubory dat, telefonické průzkumy ani data získaná prostřednictvím digitálních zařízení.

Datová věda a velká data

Málokdo by namítl, že je lepší mít menší množství dat než větší. To však neznamená, že více dat znamená více užitečných znalostí. Je důležité zdůraznit, že ne všechna data jsou stejná. Většina lidí zanechává v průběhu dne digitální stopy a tyto stopy mohou společnostem pomoci vytvářet obsah, produkty a zážitky, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Tyto digitální otisky však nemohou stát osamoceně. Vzpomeňte si, kdy při sledování televize přepínáte kanál. V tomto případě váš televizní box nebo poskytovatel ví, kdy došlo ke změně kanálu a na jaké adrese se televizor nachází, ale neví, KDO kanál změnil.

V této souvislosti přichází ke slovu datová věda, zejména v digitální oblasti, kde nelze použít technologické měřicí nástroje, jako jsou čtečky kódů, měřiče a vodoznaky. Poskytovatelé internetových služeb například vědí, že na jejich online reklamy bylo kliknuto, ale nevědí, KDO na ně kliknul. Díky údajům od našich panelistů však můžeme modelovat a kalibrovat techniky, které poskytují přesnou reprezentaci chování ve větších souborech dat.

Často kladené otázky

Otec a syn si společně čtou knihu na gauči

Dánský televizní a streamovací panel je takzvaný panel s jedním zdrojem. Nielsen zde měří veškerou diváckou aktivitu v domácnosti, a to jak z lineární televize, tak ze streamování na digitálních zařízeních i ze zařízení připojených k televizoru. Velikost panelu je 1 750 instalovaných domácností a vykazované údaje pocházejí každý den minimálně z 1 570 domácností. Účastníci panelu, kteří jsou spojeni s měřením k 1. lednu 2022, jsou nové domácnosti a jsou rekrutováni podle nové, vylepšené a platné metody.

Dánský televizní a streamovací panel je panelem z jednoho zdroje, protože společnost Nielsen zaznamenává veškerou televizní a streamovací aktivitu z jediného zdroje: panelu. Zaznamenáváme veškerou diváckou aktivitu v domácnosti, a to jak z lineární televize, tak ze streamování na digitálních zařízeních a zařízeních připojených k televizi, což firmám a agenturám usnadňuje zjistit - na individuální a anonymní úrovni - kdo sleduje jejich programy, reklamy nebo kampaně, stejně jako kdy a jak to dělá.

Průzkum založení je prvním krokem k zahájení jakéhokoli průzkumu sledovanosti. Kvalita tohoto průzkumu je zásadní, protože definuje univerzum. Na základě výsledků průzkumu v místě usazení se provádí nábor panelu tak, abychom do něj zahrnuli všechny klíčové cílové skupiny, protože chceme reprezentovat celou dánskou populaci.

Do televizního a streamovacího panelu společnosti Nielsen se není možné aktivně registrovat, protože účastníci panelu jsou vybíráni na základě statistických údajů v našem průzkumu Establishment survey. Účastnit se je možné pouze v případě, že obdržíte výzvu a budete pozváni prostřednictvím našeho náborového procesu.

Společnost Nielsen měří aktivitu streamování prostřednictvím panelů řízených jednotlivci a vlastní měřicí technologie, která měří, jaký obsah je streamován, jaké zařízení je ke streamování používáno (chytrá televize, připojená zařízení, herní konzole) a z jakého zdroje je streamován. V každé domácnosti v našem panelu proto máme nainstalovaný měřič streamování, který tyto údaje měří.

Měřiče společnosti Nielsen pro televizi i streamování zaznamenávají sledovanost až do druhé úrovně. Naše měřicí zařízení dokáže na základě aktuální generace zvukových signatur pomocí porovnávání zvuku přesně identifikovat a započítat segmenty sledování trvající 15 sekund a déle. Měření po vteřinách je přesnější a platnější, a proto jej společnost Nielsen používá k měření sledovanosti televizního vysílání a streamingu.

Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Nielsen najdete zde. Potenciální účastníci televizních a streamovacích panelů obdrží také podrobné informace o tom, jak shromažďujeme a používáme jejich údaje, než se rozhodnou zúčastnit. Jakmile se panelisté připojí k televiznímu a streamovacímu panelu, nemohou sdílet, že jsou součástí panelu. Žádáme účastníky panelu, aby o své účasti nemluvili s lidmi mimo domácnost, a to ani na sociálních sítích a webových stránkách. To pomáhá udržet naše recenze co nejvíce nezávislé.

Po instalaci měřicího zařízení v domácnosti dostanou účastníci panelu dálkové ovládání, které je připojeno k televiznímu měřiči. Dálkové ovládání se používá, když účastníci panelu sledují televizi. Zde stačí, aby klikli na jednotlivé tlačítko, které jim bylo přiděleno, nebo na tlačítko jejich stálých hostů. Při vysílání nejsou panelisté povinni provádět žádnou aktivní činnost. Jakmile jsou jejich digitální zařízení spárována s měřičem streamování, aktivita je automaticky zaznamenána.

Za účast v televizním a streamovacím panelu dostávají členové panelu minimálně 700 dánských korun ročně. Motivační odměny budou poskytovány v průběhu celého roku a v případě, že se panelisté zúčastní průzkumů nebo testování nových funkcí.

Chcete-li se dozvědět více o metodě průzkumu sledovanosti televizního vysílání a streamingu v Dánsku a chcete-li si nechat zaslat průzkum v podobě zprávy ve formátu PDF (pouze v angličtině), kontaktujte prosím Nikolaje Blocha Lindeho e-mailem: NicolaiBloch.Linde@Nielsen .com