Nielsen Panels - Danmark

Familj som använder telefoner och surfplattor på soffan

Nielsens paneler

I nästan 100 år har Nielsen försett företag över hela världen med viktiga insikter om konsumentbeteende - och våra paneler gör detta möjligt.

Vad är en panel?

En panel är en grupp människor som vi har valt ut för att representera en större grupp människor. Eftersom det inte är möjligt att inkludera alla människor i ett visst område, t.ex. hela Danmark eller en viss dansk stad, använder vi avancerade urvals- och statistiska metoder för att se till att vår panel är representativ för en större del av befolkningen. Hur går det till? Våra dataexperter skapar mindre populationer i panelen vars beteende liknar den allmänna befolkningens. På så sätt är det möjligt för oss att förstå den allmänna befolkningens beteende utan att intervjua varje enskild person i en viss stad eller ett visst område.

Hur används data från panelen?

Vi använder data från panelen för att förstå konsumentbeteende, till exempel vad människor tittar på på TV eller hur länge de lyssnar på radio per dag. Nielsens paneler bidrar till kunskap om konsumenternas mediebeteende, vilket bl.a. har en inverkan på TV-industrins programplanering, samt köp av annonser och reklam.

Par använder TV-fjärrkontroll i soffan medan barnet använder smartphone

Vad är representation?

Det är omöjligt att fråga varje enskild person om deras beteende - och det är här som datavetenskap blir relevant. Vi använder stora mängder tillförlitliga statistiska data för att förstå en specifik marknad.

Vi använder sedan slumpmässiga sannolikhetsurval för att isolera mindre populationer i den totala populationen. När vi har en mindre datauppsättning använder vi statistisk modellering, viktning och liknande datavetenskapliga metoder för att säkerställa att egenskaperna hos det mindre urvalet liknar den totala populationen.

Genom att använda olika datavetenskapliga metoder får vi insikt i befolkningens beteende genom att isolera ett representativt urval och modellera det så att det återspeglar beteendet hos den allmänna befolkningen.

Vår förmåga att tillhandahålla korrekta, representativa mätningar av konsument- och mediebeteenden kan inte matchas av stora datamängder, telefonundersökningar eller data som samlas in via digitala enheter.

Datavetenskap och big data

Få människor skulle nog hävda att det är bättre att ha mindre mängder data än större mängder data. Det betyder dock inte att mer data är detsamma som mer användbar kunskap. Det är viktigt att betona att all data inte är likadan. De flesta människor lämnar digitala fotspår efter sig under en dag, och dessa fotspår kan hjälpa företag att skapa innehåll, produkter och upplevelser som är skräddarsydda efter dina intressen. Dessa digitala fotavtryck kan dock inte stå ensamma. Tänk på när du byter kanal när du tittar på TV. Här vet din TV-box eller leverantör när kanalen byts och på vilken adress TV:n är placerad, men de vet inte vem som har bytt kanal.

Det är i detta sammanhang som datavetenskap kommer in i bilden, särskilt på det digitala området, där tekniska mätverktyg som kodläsare, mätare och vattenstämplar inte kan användas. Internetleverantörer vet till exempel att någon har klickat på deras onlineannonser, men de vet inte vem som har klickat på dem. Men med data från våra paneldeltagare kan vi modellera och kalibrera tekniker för att ge en korrekt bild av beteendet i de större datamängderna.

Ofta ställda frågor

Far och son läser bok tillsammans på soffan

Den danska TV- och streamingpanelen är en så kallad single source-panel. Härifrån mäter Nielsen all tittaraktivitet i hushållet, både från linjär TV och streaming på digitala enheter samt enheter som är anslutna till TV:n. Panelstorleken är 1.750 installerade hushåll och de rapporterade uppgifterna kommer från minst 1.570 hushåll varje dag. De paneldeltagare som är associerade med mätningen per den 1 januari 2022 är nya hushåll och rekryteras enligt en ny, förbättrad och valid metod.

Den danska TV- och streamingpanelen är en single source-panel, eftersom Nielsen registrerar all TV- och streamingaktivitet från en enda källa: panelen. Vi registrerar all tittaraktivitet i hushållet, både från linjär TV, streaming på digitala enheter och enheter som är anslutna till TV:n, vilket gör det enklare för företag och byråer att veta - på en individualiserad och anonym nivå - vem som tittar på deras program, annonser eller kampanjer, samt när och hur de gör det.

Etableringsundersökningen är det första steget mot att starta en tittarundersökning. Kvaliteten på denna undersökning är avgörande eftersom den definierar universum. Baserat på resultaten från etableringsundersökningen rekryteras panelen på ett sådant sätt att vi inkluderar alla viktiga målgrupper i panelen, eftersom vi vill representera hela den danska befolkningen.

Det är inte möjligt att aktivt registrera sig för Nielsens TV- och streamingpanel, eftersom paneldeltagarna väljs ut på grundval av de statistiska uppgifterna i vår etableringsundersökning. Det är endast möjligt att delta om du får ett samtal och blir inbjuden genom vår rekryteringsprocess.

Nielsen mäter streamingaktivitet genom personbaserade paneler och egenutvecklad mätteknik för att mäta vilket innehåll som streamas, vilken enhet som används för att streama (smart-TV, anslutna enheter, spelkonsoler) och från vilken källa det streamas. I varje hushåll i vår panel har vi därför en streamingmätare installerad för att mäta detta.

Både Nielsens TV- och streamingmätare registrerar visningar ända ner till den andra nivån. Med hjälp av ljudmatchning kan vår mätutrustning exakt identifiera och kreditera visningssegment på 15 sekunder eller längre baserat på den nuvarande generationen av ljudsignaturer. Sekund-till-sekund-mätningen är mer exakt och giltig och är därför den som Nielsen använder för att mäta TV- och streamingtittande.

Läs mer om Nielsens integritetsprinciper här. Potentiella TV- och streamingpanelister kommer också att få detaljerad information om hur vi samlar in och använder deras data innan de bestämmer sig för att delta. När paneldeltagarna har gått med i TV- och streamingpanelen kan de inte dela med sig av att de är en del av panelen. Vi ber paneldeltagarna att inte diskutera sitt deltagande med personer utanför hushållet, inklusive på sociala medier och webbplatser. Detta bidrar till att hålla våra recensioner så oberoende som möjligt.

När mätutrustningen är installerad i hushållet får paneldeltagarna en fjärrkontroll som är kopplad till TV-mätaren. Fjärrkontrollen används när paneldeltagarna tittar på TV. Här behöver de bara klicka på den enskilda knapp som tilldelats dem eller deras vanliga gäster. När paneldeltagarna streamar behöver de inte göra något aktivt. När deras digitala enheter har kopplats ihop med streamingmätaren registreras aktiviteten automatiskt.

Paneldeltagarna får minst 700 DKK per år för sitt deltagande i TV- och streamingpanelen. Incitamenten kommer att ges under hela året och när/om paneldeltagarna deltar i undersökningar eller testar nya funktioner.

Om du vill veta mer om metoden bakom undersökningen av TV- och streamingtittande i Danmark, och vill ha Establishment Survey skickad som en rapport i PDF-format (endast på engelska), vänligen kontakta Nicolai Bloch Linde via e-post: NicolaiBloch.Linde@Nielsen .com